RADIOTAXI LA MOLINA. TAXIS LA MOLINA SL. RADIOTAXI PUIGCERDA.
T. 972 14 01 01
reserves@radiotaxipuigcerda.cat
INICI    QUI SOM    ÀMBIT    TARIFES    BLOG   CONTACTE          

Condicions generals dels serveis

Llegueixi els següents termes i condicions detingudament abans d'efectuar una reserva, ja que contenen informació important sobre els drets i obligacions que vosté contrau amb RADIO TAXI PUIGCERDÀ. Aquestes condicions generals estan detallades en 32 apartats.

Dades de contacte:

Telèfon 24 hores: 972 14 01 01
Atenció al Client: reserves@radiotaxipuigcerda.cat

Índex:

Introducció

Abans d'efectuar una reserva d'un transport amb RÀDIO TAXI BARCELONA Vostè s'ha d'assegurar d'haver llegit i entès els termes i condicions establerts en aquest document. Si no entén alguna de les condicions li recomanem que contacti amb el nostre Servei d'Atenció al Client abans de procedir amb qualsevol reserva, enviant la seva consulta al correu electrònic que apareix al principi d'aquest document a l'apartat Dades de Contacte.

Si vostè no està d'acord en algun aspecte amb les condicions aquí detallades, no ha d'efectuar cap reserva amb nosaltres.

RÀDIO TAXI BARCELONA té organitzat un servei de transport de viatgers mitjançant vehicles de lloguer amb conductor. Compta amb les degudes autoritzacions de transport tipus VTC emeses per la Direcció General de Transports de la Comunitat de Madrid, a més de comptar amb una extensa xarxa de transportistes col·laboradors per a l'execució dels serveis de transport requerits pels seus clients.

RÀDIO TAXI BARCELONA actua en qualitat de gestor de reserves amb la finalitat de facilitar i organitzar la prestació dels serveis, i més enllà de l'import del servei concret de què es tracti, no tindrà cap responsabilitat de les condicions de satisfacció dels serveis, sent directament responsable de la correcta prestació de cada servei el transportista prestador del mateix; tot això d'acord amb la normativa disposada en cada moment per les autoritats competents en la regulació oficial del servei en l'àmbit territorial que correspongui. Tots els vehicles han de comptar amb les llicències administratives i assegurances obligatòries requerits per la normativa i legislació vigents en cada moment a Espanya.

Al formalitzar la seva reserva Vostè confirma que ha llegit, comprèn, accepta aquestes condicions, ia més; confirma que gaudeix de la capacitat i l'autoritat legal necessàries per acceptar aquestes condicions generals en nom propi i / o en representació dels seus acompanyants. Per tant serà Vostè el responsable de realitzar els pagaments oportuns i de notificar-nos qualsevol modificació, cancel·lació, incidència i queixa o reclamació.

Ens reservem la potestat per transferir o subcontractar en qualsevol moment amb tercers alguns dels nostres drets i obligacions, o tots ells, en virtut d'aquests termes i condicions.

Sol·licitud del servei

Per a sol·licitar un servei Vostè ha de seguir el procediment de sol·licitud establert en el nostre lloc web. Totes les sol·licituds s'han d'efectuar amb una antelació mínima, que oscil·la entre 8 i 72 hores en funció de la zona d'inici del servei i del tipus de vehicle requerit. És possible que el sistema no li permeti fer la reserva si intenta fer-ho amb una antelació inferior a la prevista i considerada com a necessària per a l'organització del transport requerit.

Totes les peticions acceptades es formalitzen mitjançant l'enviament d'un Abonament de Viatge a l'adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat. En el moment en que li enviem la confirmació és quan entra en vigor el contracte vinculant. La data del contracte serà la que aparegui com a data d'enviament de l'Abonament de Viatge.

Quan rebi l'Abonament de Viatge és extremadament important que vostè comprovi que totes les dades siguin correctes i estiguin lliures d'errors.

Declinem tota responsabilitat pels errors o incoherències que Vostè pugui arribar a cometre en omplir el formulari de reserva o la no comunicació d'una informació completa i veraç durant el procés de reserva. No podem garantir cap valoració d'idoneïtat sobre les seves peticions de servei o els horaris per Vostè elegits i no serem responsables de l'elecció del tipus de vehicle que vostè realitzi, ja que la seva tramitació podria efectuar-se per procediments automatitzats. En cas que detecti algun error haurà de comunicar immediatament per a la seva rectificació. Consulteu en aquest mateix document els apartats relatius a modificació i / o cancel·lació de reserves.

A l'Abonament de Viatge que Vostè ha de rebre, trobarà el nostre telèfon d'assistència al viatger, disponible les 24 hores. L'atendrem en idioma espanyol o anglès, davant de qualsevol imprevist que pogués ocórrer durant el seu viatge. Haurà d'imprimir l'Abonament de Viatge i lliurar-lo al conductor o mostrar-li a un dispositiu electrònic. En cas contrari el conductor podria negar-se a realitzar el servei.

La contractació del servei porta implícita l'acceptació de les presents Condicions.

Sol·licitud de serveis extres

Durant el procés de reserva se li ofereix la possibilitat de sol·licitar serveis especials o prestacions extres, com ara cadira de nadó, alçadors, parades addicionals, o el transport de equipacions de golf, bicicletes, esquís, mascotes, etc. En el cas extraordinari en què el transportista no pogués atendre la seva petició de servei extra en el moment de prestar el servei, Vostè tindrà dret al reemborsament de les quantitats que hagués pogut pagar anticipadament corresponents als serveis extres no gaudits. Si la no disponibilitat dels serveis extres li fos informada a Vostè en data anterior a la data de prestació del servei, Vostè tindrà dret a cancel·lar la reserva i al reemborsament de les quantitats que hagués pogut pagar anticipadament, sense que li puguin ser aplicats despeses de cancel·lació.

Els serveis amb destinació a dues terminals diferents d'un mateix aeroport tindran sobrecost de parada extra, havent Vostè d'incloure en la seva reserva el sobrecost de parada extra.

En els serveis amb inici en un aeroport en què Vostè i els passatgers que l'acompanyin arribin en vols diferents per terminals diferents, ha d'incloure en la seva reserva el sobrecost de parada extra i ha d'efectuar la reserva d'acord amb les dades del últim vol en què estigui prevista l'arribada dels passatgers. Serà aquest últim vol el que serà tingut en consideració a tots els efectes, el que determini l'horari real de la recollida i sobre el qual es comptabilitzi el temps d'espera gratuït. Tot seguit es traslladaran amb el conductor a l'altra terminal a recollir a la resta del grup. Els temps d'espera addicionals que poguessin produir suposaran un sobrecost que Vostè ha de pagar directament al transportista.

La contractació del servei extra de recollida / entrega de claus inclou una parada dins de la ruta que haurà de ser en el mateix municipi d'origen o de destinació del trajecte. El temps d'espera del conductor serà de cinc minuts. Si la parada excedeix d'aquest temps d'espera o la parada d's'efectua en un municipi diferent al d'origen o destinació Vostè haurà d'abonar un import extra al conductor.

Preus i pagament anticipadament

Durant el procés de reserva vostè pot veure els preus exactes que haurà de pagar pels servei. S'estableixen tenint en compte el tipus de servei, el tipus de vehicle, el lloc d'inici (un) i el lloc de finalització (un), la data i hora d'inici i la garantia oferta, entre d'altres conceptes. Aquests preus són fixos i estan garantits des del moment en que vostè rep el seu Abonament de viatge, sense que li afectin les hipotètiques modificacions de preus a l'alça oa la baixa que haguéssim de introduir entre el moment en que vostè efectuï la reserva i el moment de finalització del servei.

Els preus inclouen el cost de prestació dels transports, els suplements, l'atenció 24 hores per part del nostre personal, l'assistència quan sigui procedent dels nostres guies o representants en aeroports, estacions, etc., les esperes indicades, la gestió de les reserves, els peatges (si n'hi ha), el benefici empresarial i l'IVA vigent (10%).

Els imports per als serveis d'Excursions, City Tours, Sopars i Dinars, Shopping Tours, Esdeveniments o disposicions o altres, només inclouen la realització del transport mitjançant el vehicle i el conductor, no estant inclosos altres serveis com a guies turístics, la compra d'entrades a recintes o qualsevol altre tipus de compra, menjars, allotjaments, pàrquings, peatges, etc.

Propines

L'import dels serveis no inclou cap quantitat en concepte de propines, ni tampoc Vostè està obligat a oferir-les als conductors, assistents, guies o a qualsevol altra persona participant en la prestació del servei. En el cas que Vostè les ofereixi serà exclusivament per voluntat pròpia, havent rebut un excel·lent servei, però sense que hagi de sentir-se obligat o forçat cap manera.

Formes de pagament, rebut del pagament i pagament anticipadament

El pagament s'ha de fer directament al transportista prestador del servei.

En el moment d'efectuar el pagament directament al conductor Vostè rebrà o podrà exigir un rebut o comprovant de pagament que li serà lliurat pel conductor en nom de l'empresa transportista prestadora del servei. Fiscalment Vostè haurà fet el pagament a aquesta empresa transportista, estant RÀDIO TAXI BARCELONA aliè a aquesta operació econòmica, excepte quan el servei sigui efectuat amb els seus propis vehicles.

Excepcionalment i a criteri de RÀDIO TAXI BARCELONA ens reservem la facultat d'exigir el pagament anticipat d'algun servei abans de la realització del mateix, podent cancel·lar unilateralment la reserva en cas que Vostè no estigués d'acord en pagar anticipadament.

Contacte

RÀDIO TAXI BARCELONA vetllarà en tot moment perquè els transportistes li ofereixin el millor servei i atenció possible. Al principi d'aquest document apareixen les diferents formes de contacte amb nosaltres.

Totes les comunicacions que mantinguem amb vostè s'hauran de fer per correu electrònic. Per aquest motiu us recomanem que abans d'iniciar el seu viatge consulti el seu correu electrònic per verificar que no s'hagin produït modificacions o cancel·lacions en la seva reserva. Les notificacions s'enviaran a l'adreça de correu electrònic que vostè ens hagi facilitat en el procés de reserva.

En el cas que Vostè canviï el seu correu electrònic o el telèfon de contacte, ens ho ha de comunicar immediatament a fi que puguem establir contacte amb vostè per a qualsevol qüestió relativa al seu servei.

Durant la realització del seu viatge Vostè disposa del nostre telèfon d'atenció telefònica que podeu trobar a l'Abonament de Viatge. Estem a la seva disposició les 24 hores, atenent-en espanyol o anglès, per a tractar de solucionar qualsevol imprevist al seu servei.

Modificacions a la reserva

Qualsevol sol·licitud de modificació en la seva reserva ha d'enviar per escrit a la nostra adreça de correu electrònic reserves@radiotaxipuigcerda.cat

Cap canvi serà efectiu fins que el rebem i li confirmem, per correu electrònic, que podem efectuar la modificació sol·licitada. Podrà realitzar modificacions fins a quatre hores abans de l'hora fixada per a l'inici del servei.

Si sol·licita algun canvi que impliqui una modificació en el preu (mida de vehicle, nova destinació, extres, etc.), haurà d'abonar la diferència entre el que hagués pogut pagar anticipadament i el nou preu final.

Si la modificació de la seva reserva comporta una reducció del preu inicial, se li reemborsarà la diferència, sempre que sol·liciti la modificació amb anterioritat als límits establerts anteriorment.

Els canvis que se sol·licitin estaran subjectes a la confirmació del transportista segons la disponibilitat que pugui tenir.

Les modificacions que Vostè sol·liciti i que no sigui possible acceptar, podran comportar la cancel·lació de la reserva, estant en aquesta situació igualment subjectes a les condicions indicades en aquest mateix document a l'apartat Cancel·lacions.

Cancel·lacions

Qualsevol sol·licitud de cancel·lació d'una reserva haurà de ser enviada per escrit a la nostra adreça reserves@radiotaxipuigcerda.cat i tindrà les següents despeses generals de cancel·lació:

Determinades operacions de serveis de naturalesa especial o voluminosa pel que fa a la quantitat de vehicles a utilitzar o en els viatges de llarg recorregut, han de ser cancel·lades amb una antelació més gran per no incórrer en despeses de cancel·lació si així li hagués estat comunicada per la nostra part.

En el cas que, excepcionalment i per causes alienes a la nostra voluntat o per overbooking, ens veiéssim obligats a no processar o a cancel·lar la seva reserva, se li retornarà l'import íntegre que Vostè hagués pogut pagar anticipadament. Abans d'iniciar el seu viatge Vostè ha de consultar el seu correu electrònic per verificar que no s'hagin produït modificacions o cancel·lacions en la seva reserva. Les notificacions s'enviaran a l'adreça de correu electrònic que vostè ens hagi facilitat en el procés de reserva.

Temps d'espera del transportista

Si té algun problema ha de contactar amb RÀDIO TAXI BARCELONA de manera urgent. No obstant això, en tots els serveis Vostè disposarà d'un determinat temps d'espera gratuït en funció del lloc d'inici del servei:

Un cop transcorreguts aquests temps d'espera sense que Vostè hagi comparegut, el servei serà considerat com a NO SHOW i es donarà per finalitzat sense que Vostè tingui dret a la devolució de les quantitats que hagués pogut pagar anticipadament. No obstant això, abans de retirar el vehicle i donar per finalitzat el seu servei, directament o mitjançant els nostres transportistes o col·laboradors, tractarem de contactar-al telèfon que vostè ens hagi facilitat en la seva reserva. Si no és possible parlar amb vostè, perquè no contesta, o perquè el telèfon està fora de cobertura, o perquè salta el contestador o falla la connexió o per qualsevol altra causa que impossibiliti parlar amb vostè, donarem per finalitzat el servei sense que Vostè tingui dret a la devolució de les quantitats que hagués pogut pagar anticipadament.

En cas de NO SHOW vostè haurà de pagar l'import íntegre del servei, tot i que la modalitat de pagament fos pagament directe al conductor, en un termini màxim de set dies a comptar de la data del servei.

Retards i cancel·lacions en l'arribada d'avions, trens i vaixells

Vostè té dret que es modifiqui la seva hora d'inici del servei com a conseqüència de retards en els mitjans de transport (avions, trens i vaixells) amb els quals hagi d'arribar fins al lloc d'inici del nostre servei. Aquestes modificacions per retards no tindran despeses de gestió i seran gratuïtes per a Vostè.

Vostè haurà d'informar des dels aeroports o estacions o ports d'origen, tan aviat com detecti retards, per tal que puguem modificar i ajustar l'hora d'inici del nostre servei a la nova hora prevista per a la seva arribada.

Dins de l'organització dels transports, fem els majors esforços possibles per intentar avançar-nos a les circumstàncies ocasionades per retards en l'arribada dels vols a les aeroports on s'ha d'iniciar la prestació dels serveis. No obstant això, la informació està limitada a la qual fa pública l'ens gestor dels recintes aeroportuaris i no sent aquesta sempre o en tot moment tan precisa i ràpida com desitjaríem, preval l'obligatorietat del passatger en informar dels retards que es produeixin en el seu viatge si li han d'impedir arribar al punt de trobada a l'hora prevista en la seva reserva amb nosaltres.

Si vostè no pogués arribar fins al lloc d'inici del nostre servei per cancel·lació del seu vol per part de la companyia aèria i previ avís anterior a l'hora d'inici del servei establerta en la seva reserva, Vostè tindrà dret a sol·licitar la devolució de les quantitats que hagués pogut pagar anticipadament, havent d'aportar justificant o prova fefaent de la cancel·lació. El mateix tractament s'obtindran i el mateix procediment hauran de seguir els clients que hagin d'arribar amb trens o vaixells.

Llocs d'inici dels transports / punts de trobada

Per tal de facilitar la trobada amb els passatgers, els conductors o guies portaran un cartell amb el nom del passatger o nom del grup al qual s'hagi efectuat la reserva.

La recollida dels passatgers s'efectuarà sempre en el lloc, data i lloc de trobada establert en la seva reserva. Llevat que li facilitem a Vostè una informació específicament diferent, els llocs de trobada seran els següents:

Tot això conformement al compliment de les normes establertes en cada recinte o zona, especialment en les portuàries i aeroportuàries, sobre les quals, en alguns casos poden existir restriccions o limitacions permanents, temporals o puntuals; pel que fa a accés i estacionament. En aquestes circumstàncies els passatgers hauran obligatòriament adaptar-se a les mateixes per poder realitzar l'inici del servei de transport i contactar telefònicament amb nosaltres si tenen alguna dificultat.

Algunes circumstàncies excepcionals, com per exemple, obres, talls de circulació, esdeveniments esportius o culturals, manifestacions, característiques físiques del vehicle, accessibilitat al lloc, etc. poden impossibilitar que el vehicle pugui accedir fins al lloc de recollida sol·licitat. Davant d'aquestes situacions, contactarem amb el telèfon indicat a la reserva per a informar-li del punt més proper en el qual Vostè va a poder trobar-se amb el seu conductor.

Per causes motivades, relacionades amb els conductors i la seguretat dels vehicles, Vostè podrà negar-se a pujar als vehicles per iniciar el viatge, si, al seu criteri, concorren circumstàncies que consideri insatisfactòries o inadequades. La posada en marxa del vehicle sense la seva oposició i el consegüent inici del viatge serà senyal de conformitat per part de vostè.

Si no troba al seu conductor

En qualsevol cas, si No aconseguís trobar-se amb el conductor o no veiés al vehicle en el lloc d'inici del servei, haurà de contactar amb RÀDIO TAXI BARCELONA per poder ajudar-lo a trobar-se amb el conductor i poder iniciar el viatge. L'incompliment per part de vostè d'aquest precepte comportarà la no acceptació de cap reclamació posterior o qualsevol indemnització o compensació, encara en el cas que Vostè optés per prendre altres vies per desplaçar-se fins la seva destinació, pressuposant per la seva banda la no compareixença del conductor . En aquest supòsit Vostè estarà obligat al pagament íntegre del servei en el termini màxim de set dies a comptar de la data del servei.

Intentarem informar-lo amb la major diligència o pels mitjans possibles de qualsevol incidència que afecti al normal desenvolupament del seu servei.

Dret d'admissió

Ni RÀDIO TAXI BARCELONA ni els conductors acceptem cap responsabilitat per les despeses addicionals en què incorri Vostè o el seu grup, en el supòsit que el conductor consideri necessari no iniciar el servei, interrompre'l i donar-lo per finalitzat encara sense haver arribat fins a la seva destí, com a conseqüència de l'incompliment de les normes següents:

En aquestes circumstàncies Vostè no tindrà dret a la devolució dels imports que hagués pogut pagar anticipadament i estarà obligat a pagar l'import íntegre del servei i a indemnitzar pels perjudicis que pogués ocasionar.

Abonament de viatge

Un cop finalitzat el procés de reserva Vostè haurà rebut amb la seva confirmació l'Abonament de Viatge a l'adreça de correu electrònic introduïda durant el procés de reserva. Vostè haurà d'imprimir i portar-lo durant el viatge. Si dues hores després d'efectuar la reserva no ha rebut el seu Abonament de viatge, si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre Departament d'Atenció al Client per si hi hagués qualsevol problema o incidència tècnica.

Abans d'iniciar el viatge ha de lliurar al conductor l'Abonament de Viatge o mostrar-li a un dispositiu electrònic. En cas de no fer-ho, el conductor podria donar per finalitzat el servei sense possibilitat que Vostè recuperi qualsevol import que hagués pagat anticipadament.

Ha de portar també el seu DNI o passaport ja que li pot ser requerit pel conductor per comprovar-ne la identitat. També li podria ser requerit per les autoritats competents.

Itinerari i llocs de destinació dels transports

El conductor triarà la ruta més adequada per conduir-lo fins la seva destinació, sense que necessàriament hagi de ser la més curta, ni tindrà perquè ser per una ruta que inclogui el pagament de peatges. Si vostè prefereix que se li porti al seu destí per una ruta més llarga, Vostè s'haurà de fer càrrec dels possibles costos addicionals que se'n derivin.

Tot i que el transportista disposarà dels llocs d'inici i de destinació que Vostè va introduir en el procés de la seva reserva, per evitar confusions Vostè haurà de confirmar els mateixos amb el conductor abans d'iniciar el viatge, sent de la seva responsabilitat qualsevol error, interpretació o confusió al respecte.

En arribar a la zona de destí, el conductor li deixarà el més a prop possible del seu allotjament o lloc de destinació, tenint en compte les característiques físiques del vehicle, de l'accessibilitat al lloc de destinació i de les circumstàncies concurrents en aquest moment a la zona.

Equipatges

Vostè té dret al transport de les maletes o similars que porti amb vostè durant el seu viatge. El volum d'equipatge inclòs en cada servei estarà limitat a la capacitat del vehicle contractat. Ha de tenir en compte que només utilitzem vehicles autoritzats per l'autoritat pública competent per al transport de passatgers, entenent-se per tant, que els vehicles compleixen amb les mesures, espais destinats a equipatge i requisits exigibles per al transport de passatgers i dels seus equipatges. Seran a càrrec del client els mitjans alternatius o vehicles addicionals que hagués de utilitzar per al transport de l'equipatge excedent.

A títol orientatiu, la capacitat aproximada dels vehicles, tipus turisme, de fins a 4 places més conductor és de dues maletes grans o tres mitjanes. Es considera com maleta gran aquella les mesures màximes siguin de 80x50x30 centímetres i un pes màxim de 20 quilograms, el que, en qualsevol cas, representa un pes màxim de 40 quilograms d'equipatge si el vehicle contractat és dels de fins a 4 places més conductor . Els vehicles amb un nombre de places superior a quatre més conductor, tenen una capacitat aproximada d'una maleta gran per passatger.

Vostè serà responsable en tot moment dels seus equipatges i pertinences, tenint fins i tot dret a col·locar-les personalment en els habitacles destinats a aquesta finalitat en els vehicles ja no admetre l'inici del viatge fins que l'equipatge estigui col·locat de manera satisfactòria sota el seu criteri . La posada en marxa del vehicle i el consegüent inici del viatge sense l'oposició de Vostè, representarà que el viatge s'inicia amb la seva conformitat i sota la seva única responsabilitat en relació als equipatges que viatgin en el vehicle.

El transportista i RÀDIO TAXI BARCELONA estarem exempts de qualsevol responsabilitat sobre qualsevol trencament, deteriorament o descrèdit dels seus equipatges i dels dels seus acompanyants, inclosos els danys o trencaments que poguessin produir-se durant les maniobres de càrrega o descàrrega dels mateixos, fins i tot en el cas que Vostè declini la possibilitat de realitzar-lo o supervisar personalment i aquestes maniobres siguin efectuades pel conductor o el personal auxiliar sense la seva oposició.

Vostè serà igualment responsable de retirar totes les seves pertinences del vehicle un cop finalitzat el servei, quedant nosaltres i el transportista prestador del mateix totalment exonerats de qualsevol responsabilitat posterior en relació a possibles o presumptes objectes oblidats en el vehicle.

Mascotes

Les mascotes o animals de companyia són responsabilitat exclusiva de Vostè i com a tal ha de procurar en tot moment pel seu benestar i salut. Han de viatjar sempre en un contenidor que compleixi amb la normativa IATA, igual que per viatjar en avions. El transport de mascotes està subjecte a la disponibilitat i a un cost addicional que vostè ha d'incloure com a extra en el procés de la seva reserva. En cas de no incloure el transport de la seva mascota o animal de companyia com un extra o de no complir amb les condicions de seguretat requerides, el conductor podrà cancel·lar el seu servei sense que el client tingui dret a la devolució dels imports que hagués pogut pagar anticipadament.

Vostè serà responsable en tot moment de les seves mascotes, tenint fins i tot dret a col·locar-les personalment en els habitacles destinats a aquesta finalitat en els vehicles i a no admetre l'inici del viatge fins que la seva mascota estigui col·locada de manera satisfactòria sota el seu criteri. La posada en marxa del vehicle i el consegüent inici del viatge sense l'oposició de Vostè, representarà que el viatge s'inicia amb la seva conformitat i sota la seva única responsabilitat.

El transportista i RÀDIO TAXI BARCELONA estarem exempts de qualsevol responsabilitat sobre qualsevol perjudici que pogués sofrir la seva mascota durant les maniobres de càrrega o descàrrega, fins i tot en el cas que Vostè declini la possibilitat de realitzar-lo o supervisar personalment i aquestes maniobres siguin efectuades per el conductor o el personal auxiliar sense la seva oposició.

Vostè serà igualment responsable de retirar la seva mascota del vehicle un cop finalitzat el servei, quedant nosaltres i el transportista prestador del mateix totalment exonerats de qualsevol responsabilitat posterior en relació a possibles o presumptes oblits de la seva mascota en el vehicle.

Menors d'edat

Amb independència de la seva edat, els menors computen com una plaça en qualsevol modalitat de servei o tipus de vehicle. Vostè ha d'assegurar que el vehicle que reservi amb nosaltres compti amb un nombre de places igual o superior a la xifra resultant de sumar el nombre d'adults i el nombre de nens i de nadons.

En funció del país i tipus de viatge, les normes de seguretat en aquest aspecte són diferents. A Espanya és obligatori que els menors viatgin amb dispositius homologats de retenció infantil sent responsabilitat dels pares o tutors. Li recomanem que porti amb si el sistema de retenció infantil amb el qual Vostè i els seus menors estiguin familiaritzats. Si no desitja viatjar amb el seu propi sistema de retenció infantil, durant el procés de reserva li oferim la possibilitat de reservar-com a servei extra amb un cost addicional.

Si no fos possible atendre la seva petició de dispositius infantils a la zona o tipus de vehicle requerit, li informaríem amb anterioritat a la realització del servei, en el cas Vostè pot sol·licitar la cancel·lació de la reserva i el reemborsament de totes les quantitats que Vostè hagués pogut pagar anticipadament pel servei sense que li puguin ser aplicats despeses de cancel·lació.

En el cas que en el moment d'iniciar el servei el transportista no pogués disposar dels dispositius de retenció infantil per Vostè sol·licitats o en el cas que no complissin amb les normes d'homologació corresponents, Vostè podrà declinar l'ús del servei ia sol·licitar el reemborsament de totes les quantitats que hagués pogut pagar anticipadament pel servei sense que li puguin ser aplicats despeses de cancel·lació.

En qualsevol cas serà responsabilitat de Vostè la col·locació dels nens i l'ancoratge dels sistemes de retenció infantil, i pot requerir que no s'iniciï el viatge fins que Vostè hagi finalitzat el procés a la seva satisfacció. La posada en marxa del vehicle i el consegüent inici del viatge sense la seva oposició, representarà que el viatge s'inicia amb la seva conformitat i sota la seva única responsabilitat en relació als menors que viatgin amb vostè en el vehicle.

Responsabilitat del client

Al formalitzar una reserva amb nosaltres, vostè:

Durada i distàncies estimades dels viatges

En el procés de reserva pot ser que li facilitem un temps aproximat de durada del trajecte, sense que això representi un compromís inexcusable d'execució per a nosaltres o per al conductor. Aquesta informació se li facilita únicament a títol orientatiu i en les millors condicions de trànsit, en vehicles lleugers de quatre places lliures i sense preveure cap tipus d'incidència en el viatge. En general els viatges efectuats en vehicles de més capacitat tindran una durada superior, tenint en compte que, a més, alguns vehicles tenen més restriccions de velocitat.

En els serveis amb destinació a aeroports, estacions, ports o altres llocs on hagi de realitzar connexió amb altres mitjans de transport, Vostè haurà d'assegurar d'efectuar la seva reserva fixant l'hora d'inici del nostre servei terrestre amb temps suficient per arribar amb comoditat al seu destí.

També resultaran inalterables els preus dels serveis, sense que vostè hagi d'abonar quantitats extres, pel fet que les circumstàncies del trànsit suposin una major o menor durada del viatge. De la mateixa manera, els possibles retards en arribar al lloc de finalització del servei motivats per les circumstàncies del trànsit, de les vies, o d'altres causes concurrents durant la realització del servei, incloses possibles pèrdues de connexió amb altres mitjans de transport com avions , trens, vaixells, etc. no seran imputables ni a RÀDIO TAXI BARCELONA ni al transportista prestador del servei.

Tipus de vehicle i canvi de vehicles

En tots els vehicles proposats les places indicades estan referides al nombre de places lliures a disposició de vostè, sent per tant la capacitat del vehicle el nombre de places indicades més la del conductor.

En funció de la ciutat o zona on s'hagi d'iniciar el servei, solem posar a la seva disposició fins a tres categories de vehicles (cotxe, private i luxury) en els segments de fins a 4 places i de fins a 7 places, perquè pugui Vostè triar el que més s'adapti als seus gustos o preferències en cada ocasió.

Els vehicles tipus "Luxury Car" són cotxes de lloguer amb conductor (autoritzacions de transport del tipus VTC). Són vehicles de la marca Mercedes Benz - Classe E, o de semblant o de superior categoria; de color fosc amb acabats d'alta gamma i xofer professional.

Els vehicles tipus "Private Car" són cotxes de lloguer amb conductor (autoritzacions de transport del tipus VTC). No són taxis, ni estan retolats, ni porten distintius, encara que són de menor categoria que els luxury car. Les marques més comuns en aquesta categoria de vehicles són Volkswagen, Peugeot, Skoda, etc.

Els vehicles inclosos en la categoria "Cotxe", són igualment vehicles tipus "Private Car" però en funció de la disponibilitat de vehicles ens reservem expressament la possibilitat de prestar el servei amb un vehicle tipus taxi. En aquest supòsit l'import a pagar per Vostè és el que estableix la reserva, sent al nostre càrrec les diferències que poguessin existir amb l'import final del taxímetre del taxi.

En qualsevol de les tres categories els conductors són de confiança i professionals especialitzats en aquest tipus de serveis, amb una experiència, una formació i un règim de funcionament idoni per oferir-li les millors condicions de satisfacció en els seus desplaçaments.

Els vehicles denominats minivan solen tenir una capacitat de fins a set passatgers més el conductor i en moltes ciutats o zones també oferim la possibilitat de reservar vehicles de diferents categories perquè Vostè pugui triar el que més s'adapti als seus gustos o preferències en cada ocasió.

Per raons d'operativitat i disponibilitat, ens reservem la possibilitat de prestar el servei amb vehicles de categoria superior o de diferents capacitats en nombre de places de què efectivament Vostè hagués reservat, o fins i tot amb dos vehicles alhora viatjant el grup separat , sense que això suposi un sobrecost per a Vostè o una disminució del preu indicat en la seva reserva.

Garantia de puntualitat

Vetllarem i posarem tots els mitjans al nostre abast per a la correcta prestació dels serveis per part dels transportistes, i molt especialment en aconseguir la màxima puntualitat en l'inici dels mateixos. No obstant això, s'estableix la demora màxima admissible en 15 minuts sobre l'hora d'inici del servei, determinant que els serveis que s'inicien amb una demora superior els ha de fer RÀDIO TAXI BARCELONA gratuïtament en compensació pels perjudicis causats al client. En aquestes circumstàncies, Vostè haurà de contactar amb RÀDIO TAXI BARCELONA des del lloc d'inici del servei per verificar la demora que s'estigués produint i posteriorment sol·licitar el reemborsament de l'import del servei aportant l'Abonament de Viatge amb indicació de l'hora d'arribada del conductor.

Quedarem exempts d'aquesta penalització quan la demora o incompareixença es produeixi per causes de força major.

Causes de força major

Ni nosaltres ni els transportistes locals podem garantir o fer-nos responsables dels perjudicis que Vostè pugui patir com a conseqüència de situacions extraordinàries que puguin ocórrer abans o durant la prestació dels serveis, com ara: accidents o avaries i els retards que com conseqüència d'això es puguin generar, controls o operacions policials que alenteixin la circulació, actes vandàlics o de terrorisme, actes de protesta, manifestacions i disturbis, vagues, talls de trànsit per pas de comitives, perills imprevistos a la carretera, actes de governs o autoritats públiques competents, desastres naturals o catàstrofes, incendis i condicions meteorològiques adverses o altres esdeveniments semblants que quedin fora del nostre control.

Algunes circumstàncies excepcionals, com per exemple; obres, talls de circulació, celebració d'esdeveniments esportius o culturals, manifestacions, característiques físiques del vehicle, accessibilitat al lloc, etc. poden impossibilitar que el vehicle pugui accedir fins al lloc de recollida o destinació sol·licitat, efectuant la recollida o la finalització del servei en el lloc més proper possible.

Totes les situacions descrites o altres anàlogues seran considerades com de força major, sense que donin lloc a indemnitzacions o compensacions pels perjudicis o incomoditats ocasionades a Vostè o als seus acompanyants.

Queixes i reclamacions

Si en algun moment, durant el transcurs del servei, detecta algun problema amb la prestació del mateix, haurà de comunicar immediatament pels mitjans indicats a l'encapçalament. Investigarem el problema i tractarem de solucionar-immediatament. En cas que no siguem notificats en aquell precís moment es veurà afectada la nostra capacitat d'investigar l'assumpte objecte de la queixa, de la mateixa manera que els seus drets a efectuar reclamació o d'obtenir una solució satisfactòria. Tenint això en consideració, qualsevol queixa o reclamació relativa al servei haurà Vostè efectuar-la per escrit mitjançant correu electrònic a reserves@radiotaxipuigcerda.cat en un termini de temps no superior a 15 dies naturals des de la data de realització del servei, tenint dret a obtenir resposta per la nostra part en un termini no superior a altres 15 dies naturals.

RÀDIO TAXI BARCELONA quedarà exempt de qualsevol reclamació que es produeixi en relació a la incompareixença o no disponibilitat del vehicle en el lloc, data i hora prevista per a l'inici del servei, si no rep notificació de Vostè en aquell precís moment, ni i tot en el cas que el Vostè optés per prendre altres vies per desplaçar-se fins la seva destinació, pressuposant per la seva banda la no compareixença de conductor.

RÀDIO TAXI BARCELONA no serà responsable de cap manera de qualsevol servei que pogués contractar directament amb els transportistes o conductors. Igualment declinem qualsevol responsabilitat en cas que faci modificacions d'una reserva directament amb els conductors sobre els serveis contractats amb RÀDIO TAXI BARCELONA i no ens informe directament i per escrit a través dels mitjans de contacte indicats a l'encapçalament.

Assegurança dels vehicles

A Espanya tots els vehicles destinats al servei públic de transport de viatgers disposen de les corresponents assegurances segons la normativa vigent, portant a terme els organismes públics competents les mesures de control oportunes.

Durant el seu trasllat vostè estarà cobert per l'assegurança del vehicle amb què s'estigui efectuant el transport.

Al formalitzar la seva reserva Vostè admet que RÀDIO TAXI BARCELONA no serà responsable per qualsevol malaltia, lesió, mort o pèrdua de cap tipus que pugui patir Vostè o els seus acompanyants, i ha de dur a terme qualsevol reclamació directament amb el transportista prestador del servei o que pot ser coberta pels termes de les seves pròpies assegurances.

RÀDIO TAXI BARCELONA únicament acceptarà responsabilitat per les reclamacions que Vostè pugui efectuar com a resultat de la nostra pròpia negligència en la gestió i organització de les seves reserves. La resta de qüestions seran transmeses al transportista prestador del servei per mirar de trobar una solució, que intentarem que sigui el més amistosa possible.

Assegurança de viatge dels passatgers

En el seu itinerari de viatge probablement intervenen diferents operadors i mitjans de transport que Vostè hagi pogut contractar directament o indirectament. Per la seva seguretat i garantia, li recomanem que contracti una pòlissa d'assegurança de viatge o Assegurança de Vacances amb alguna companyia d'assegurances acreditada, que li cobreixi a Vostè i altres viatgers les cancel·lacions de reserves i que inclogui cobertures per accident o malaltia (incloent-hi la assistència mèdica i la repatriació), fallida dels proveïdors, pèrdua o danys als seus equipatges, pèrdua d'efectiu, així com altres despeses per circumstàncies imprevistes.

Qüestionari d'avaluació

Un cop finalitzat el nostre servei és possible que Vostè rebi el nostre qüestionari d'avaluació del servei prestat. Aquest document serveix a RÀDIO TAXI BARCELONA per implementar una millora constant en el servei que comporti un benefici en viatges posteriors per a Vostè o per a altres clients. Considerem que la seva ajuda és fonamental i de gran valor, pel que li agraïm anticipadament que destini uns pocs minuts a emplenar el nostre qüestionari d'avaluació.

Sobre el lloc web

RÀDIO TAXI BARCELONA ofereix aquest lloc web en l'estat en què es presenta i efectua els majors esforços per a l'actualització, manteniment i funcionament del mateix, no podent garantir l'absència de fallades tècniques, la infal·libilitat del servei, ni que el sistema o portal es trobi operatiu en tot moment. No donem garanties sobre l'exactitud del contingut de la pàgina web, ni que estigui lliure de virus o similars que puguin tenir efectes perjudicials.

Els errors que poguessin aparèixer en aquest lloc web seran corregits tan aviat com tinguem coneixement i sigui possible, agraint per endavant a Vostè la seva col·laboració en la detecció i notificació dels mateixos. Davant de qualsevol error d'aquest tipus que pugui afectar els preus, ens reservem el dret a la cancel·lació de la reserva i a tornar la totalitat de l'import pagat per vostè.

RÀDIO TAXI BARCELONA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al seu lloc web, així com en les presents Condicions Generals, per tal de millorar, racionalitzar i optimitzar els serveis oferts als clients ia protegir els interessos dels conductors i dels transportistes. Si decidim canviar les nostres Condicions Generals publicarem al nostre lloc web el text amb els canvis introduïts, perquè en sigueu sempre coneixedor de les mateixes.

Drets de la propietat intel·lectual

Les marques registrades, el nom comercial i altres drets de propietat intel·lectual que apareixen en aquest lloc web pertanyen a RÀDIO TAXI BARCELONA, S.L. i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Tots els continguts (textos, muntatges, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i programari, etc.) utilitzats en aquest lloc web són propietat de RÀDIO TAXI BARCELONA o dels seus proveïdors de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Queda per tant prohibit el seu ús, incloent la modificació, reproducció o representació total o parcial sense el nostre consentiment exprés. Vostè es compromet a no utilitzar la nostra web amb fins il·lícits.

Protecció de dades

L'informem que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de dades de caràcter personal que ens aporti, seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers, amb la finalitat de gestionar les seves reserves, gestionar l'agenda de contactes de la nostra empresa i per poder atendre les seves peticions de consulta per via electrònica. Vostè podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant notificació escrita a RÀDIO TAXI BARCELONA, S.L. a través de correu electrònic a reserves@radiotaxipuigcerda.cat.

La informació i les dades que ens transmet durant el procés de reserva únicament seran facilitades, en la part que resulti necessària, a les persones o administracions competents, perquè aquest servei pugui realitzar-se amb èxit (transportista, conductors, autoritats aeroportuàries, duanes, immigració, empreses de seguretat, etc.). Vostè ens autoritza expressament a transmetre la informació que ens hagi facilitat en el procés de reserves als que intervinguin en l'acompliment del servei i a les autoritats competents.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Si qualsevol apartat d'aquests termes i condicions es convertís o fos declarada com nul·la o il·lícita, no vàlida o inexigible pel motiu que fos, tal disposició o condició es considera eliminada, però la resta de les condicions seguiran estant vigents.

Les presents condicions generals, així com qualsevol relació entre RÀDIO TAXI BARCELONA o els transportistes locals i el client es regiran per la legislació espanyola. Davant de qualsevol discrepància derivada de l'existència, contingut i / o interpretació d'aquestes Condicions Generals o de qualsevol relació entre RÀDIO TAXI BARCELONA i Vostè, ambdues parts admetem sotmetre'ns a la jurisdicció dels jutges i tribunals d'Espanya.


Condicions generals actualitzades en data 30 de maig del 2016.
També pots realitzar la teva reserva per telèfon al:
+34 674 02 93 52
NORMATIVA APLICABLE I
OBJECTES PERDUTS
Llei Catalana del Taxi
Reglament del taxi de Puigcerdà
Protocol de bones pràctiques professionals
Objectes perduts
Formulari de reclamació d'objectes perduts
LOPD
Política de protecció de dades.
Política de privacitat.
CONTACTE
 info@radiotaxipuigcerda.cat
 972 14 01 01
RADIO

radio ad