RADIOTAXI LA MOLINA. TAXIS LA MOLINA SL. RADIOTAXI PUIGCERDA.
T. 972 14 01 01
reserves@radiotaxipuigcerda.cat
INICI    QUI SOM    ÀMBIT    TARIFES    BLOG   CONTACTE          

Tarifes

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS I MOBILITATTarifes autoritzades per als serveis interurbans de taxi, autoritzacions classe VT, el recorregut dels quals estigui comprès íntegrament dins en el territori de Catalunya, onclosos els impostos (Ordre TES/312/2013, de 9 de desembre)


Tarifa 6. Serveis que es desenvolupin els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 8 i les 20 hores

Preu per quilòmetre recorregut o fracció 0,68 €
Preu per hora d'espera 18,60 €
Preu per fracció cada 15 minuts 4,65 €
Mínim de percepció 6,05 €
Suplement d'entrada o sortida d'aeroport 3,10 €
Suplement per transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a nou places de capacitat inclòs el conductor (incloent tots els passatgers) 2,10 €
Suplement per avís telefònic o mitjantçant radioemissora: s'aplicarà la quantia fixada per aquest concepte en l'àmbit urbà respectiu


Tarifa 7. Serveis que es desenvolupin en dissabtes i festius, i els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entres les 20 i les 8 hores

Preu per quilòmetre recorregut o fracció 0,75 €
Preu per hora d'espera 20,68 €
Preu per fracció cada 15 minuts 5,17 €
Mínim de percepció 6,70 €
Suplement d'entrada o sortida d'aeroport 3,10 €
Suplement per transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a nou places de capacitat inclòs el conductor (incloent tots els passatgers) 2,10 €
Suplement per avís telefònic o mitjantçant radioemissora: s'aplicarà la quantia fixada per aquest concepte en l'àmbit urbà respectiu


Els mínims de percepció no són acumulables a recorreguts als quals s'hagi aplicat la tarifa ordinària per quilòmetre recorregut

EXTRACTE DE LES CONDICIONS APLICABLES

1. Aquestes tarifes són obligatòries i d'aplicació des del punt d'inici de la prestació dels serveis interurbans de taxi que es prestin amb vehicles proveïts d'autoritzacions de transport de la classe VT.

2. Els serveis s'han de contractar en règim de lloguer per cotxe complet i els recorreguts són en circuit tancat fins al punt de partida pel recorregut més curt, si no s'acorda el contrari expressament.

3. Anirà a càrrec de l'usuari el pagament del peatge a què estigui sotmès l'ús d'una via. En el cas del viatge de retorn del taxista al seu punt d'origen, només serà exigible el pagament del peatge si no existeix un itinerari alternatiu per una via no sotmesa a peatge de quilometratge similar a la del viatge d'anada.

4. L'usuari té dret al transpoort gratuït del seu equipatge fins als límits establerts i en les condicions que fixa l'Ordre TES/312/2013, de 9 de desembre.

5. Els usuaris han de comunicar al servei territorial de transports competent les irregularitats i les infraccions observades i aquestes es podran consignar en el llibre de reclamacions del vehicle.

També pots realitzar la teva reserva per telèfon al:
+34 674 02 93 52
NORMATIVA APLICABLE I
OBJECTES PERDUTS
Llei Catalana del Taxi
Reglament del taxi de Puigcerdà
Protocol de bones pràctiques professionals
Objectes perduts
Formulari de reclamació d'objectes perduts
LOPD
Política de protecció de dades.
Política de privacitat.
CONTACTE
 info@radiotaxipuigcerda.cat
 972 14 01 01
RADIO

radio ad